راهنمای اندازه گیری انگشتر(کلیه مراحل بر حسب میلیمتر اندازه گیری شود):

1- استفاده از یک برش کاغذ و خطکش(اندازه گیری دور(محیط) انگشت):

 • - ابتدا یک نوار کاغذی با عرض حدود 1.5 سانتی متر(نصب اندازه بند انگشت شما) و طول حدود 10 سانتی متر برش دهید.
 • - سپس نوار کاغذ را دور انگشت خود را مطابق شکل بپیچید. طوری که نوار کاغذ کاملا مماس با انگشت شما شود.
 • - مطابق شکل نقطه ای که مشخص کننده دور انگشت شما می باشد را با دقت زیاد علامت بزنید.
 • - با استفاده از خطکش طول نوار را بر حسب میلیمتر و با دقت زیاد تا محل علامت اندازه بگیرید.
 • - مراحل قبل را یک نوبت دیگر تکرار کنید تا از درستی روال و اجرای آن مطمئن شوید.
 • - بر اساس جدول اندازه گیری، اندازه بدست آمده را از ستون محیط مشخص کنید، معادل آن در ستون اندازه انگشتر مشخص کننده اندازه انگشتر مناسب شما می باشد.


2- استفاده از الگوی قابل پرینت اندازه گیری(اندازه گیری دور(محیط) انگشت):

 • - ابتدا فایل PDF موجود را در حالت 100% یا no scale پرینت کنید.
 • - با دقت مطابق شکل نوار اندازه گیری را ببرید  و جدا کنید.
 • - در قسمت ابتدایی نوار یک برش خطی (در قسمت نشان داده شده) ایجاد کنید.
 • - جهت اندازه گیری، قسمت انتهای نوار کاغذ را از داخل برش خطی که در مرحله قبل ایجاد کردید عبور دهید تا یک حلقه ایجاد شود.
 • - انگشت را از داخل حلقه عبور دهید ، حال قسمت انتهایی را بکشید تا کاملا مماس با انگشت شما شود، عدد بدست آمده در برش خطی اندازه انگشتر مناسب برای انگشت شما است.
 • - جهت اطمینان اینکار را یک نوبت دیگر تکرار کنید.

دانلود فایل اندازه گیری انکشتر


3- استفاده از خط کش و اندازه گیری قطر انگشتر(اندازه گیری قطر انگشتر):

 • - فرض اولیه بر این است که شما انگشتر مورد نظر را در اختیار دارید اما از اندازه آن آگاه نیستید.
 • - برای اندازه گیری، انگشتر را روی یک سطح کاملا ساف قرار دهید
 • - سپس با استفاده از خطکش قطر انگشتر(فاصله دو لبه داخلی انگشتر از سمت راست به چپ) را با دقت زیاد بر حسب میلیمتر اندازه بگیرید.
 • - دقت کنید دلیل اینکه فاصله از سمت چپ به راست را اندازه می گیریم عدم وجود فاصله اضافه ناشی از طراحی انگشتر می باشد. در برخی از انگشترها در لبه بالا یا پایین فاصله اضافی که باعث بروز خطا می شود وجود دارد.
 • - بر اساس جدول اندازه گیری، اندازه بدست آمده را از ستون قطر مشخص کنید، معادل آن در ستون اندازه انگشتر مشخص کننده اندازه انگشتر مناسب شما می باشد.


4- استفاده از خط کش و اندازه گیری قطر انگشت(اندازه گیری قطر انگشت):

 • - این روش به نسبت روش قبل دارای خطای بیشتری است و تنها در صورتی که هیچیک از روش های قبل امکان پذیر نباشد پیشنهاد می شود.
 • - خطکش را زیر انگشت مورد نظر قرار دهید. طوری که مثلا نقطه صفر آن مطابق یک سمت انگشت باشد.
 • - سپس اندازه مشخص شده روی خطکش(بر حسب میلیمتر) در سمت دیگر انگشت، معادل قطر انگشتر شما می باشد.
 • - دقت کنید اگر انگشتر را روی خطکش فشار دهید ممکن است باعث ایجاد خطا شود.
 • - بر اساس جدول اندازه گیری، اندازه بدست آمده را از ستون قطر مشخص کنید، معادل آن در ستون اندازه انگشتر مشخص کننده اندازه انگشتر مناسب شما می باشد.5- اندازه گیری حدودی بر اساس انگشتر موجود(اندازه گیری قطر انگشتر):

 • - در صورتی که اندازه یکی از انگشت های خود را می دانید یا انگشتری در اختیار دارید که مشخص است مربوط به کدام انگشت است. می توانید مطابق شکل زیر، اندازه دیگر انگشت ها را مشخص نمایید.
 • - برای خانم ها واحد کم و زیاد شدن اندازه ها مطابق شکل می باشد(معمولا بین 5 الی 11).
 • - برای آقایان اندازه ها در هر انگشت با انگشت دیگر فقط یک واحد اختلاف دارد. یعنی یک واحد کم یا زیاد می شود(معمولا بین 8 الی 12).6- مراجعه به یک طلافروشی یا تولید کننده زیورآلات:

 • - برای این روش تنها کافی است به یک طلافروشی یا تولیدکننده زیورآلات مراجعه نمایید. آن ها ابزارهای دقیقی برای اندازه گیری در اختیار دارند.
 • - فقط از آنجایی که واحدهای مختلفی برای اندازه گیری وجود دارد بهتر است یک واحد استاندارد را درخواست نمایید مثلا اندازه قطر انگشت، یا محیط انگشت یا اندازه استاندارد US که در این وب سایت استفاده شده است. دو اندازه قطر و محیط قابل تبدیل به اندازه های مختلف می باشند.