فهرست مطالب

چاپ های سنتی ایران

چاپ های سنتی ایران

Post by ادمین بلاگ

در این مطلب به بررسی چاپ های سنتی ایران می پردازیم:1- چاپ های سنتی که به دو دسته قابل تقسیم است: 1-1- چاپ روی کاغذ (چاپ سنگی)  1-2...

هنرهای مرتبط با سنگ ایران

هنرهای مرتبط با سنگ ایران

Post by ادمین بلاگ

در این مطلب به بررسی هنرهای مرتبط با سنگ ایران می پردازیم:1- هنرهای مرتبط با سنگ، که شامل هنرهای زیر می شود :1-1- سنگ تراشی 2-1- خراطی سنگ&n...

هنرهای مرتبط با چوب ایران

هنرهای مرتبط با چوب ایران

Post by ادمین بلاگ

در این مطلب به بررسی هنرهای مرتبط با چوب ایران می پردازیم:هنرهای مرتبط با چوب، که مشتمل بر هنرهای ذیل است: - خراطی- کنده کاری - سازسازی...

هنر آبگینه ایران

هنر آبگینه ایران

Post by ادمین بلاگ

در این مطلب به بررسی هنر آبگینه ایران می پردازیم:آبگینه، که خود شامل طبقه بندی زیر است: شیشه گری، که شامل روشها و انواع شیشه به شرح زیر است:...

میناسازی و سفالگری ایران

میناسازی و سفالگری ایران

Post by ادمین بلاگ

در این مطلب به بررسی میناسازی و سفالگری ایران می پردازیم:میناسازی ( مینای نقاشی، مینای خانه بندی، مینای مرصع)سفالگری، که شامل: 1-سفال بدون ل...

هنرهای فلزی ایران

هنرهای فلزی ایران

Post by ادمین بلاگ

در این مطلب به بررسی هنرهای فلزی ایران می پردازیم:هنرهای فلزی، که مشتمل بر هنرهای زیر است:- دواتگری - حکاکی روی فلز - قلمزنی - مشب...

رودوزی های سنتی ایران

رودوزی های سنتی ایران

Post by ادمین بلاگ

در این مطلب به بررسی رودوزی های سنتی ایران می پردازیم:3-1- دوخت روی پارچه که شامل:3-1-1 سوزن دوزی سوزن دوزی بلوچ، سوزن دوزی ممقان، سوزن دوزی دروی...

دست بافته های دستگاهی (نساجی سنتی) ایران

دست بافته های دستگاهی (نساجی سنتی) ایران

Post by ادمین بلاگ

در این مطلب به بررسی دست بافته های دستگاهی (نساجی سنتی) ایران می پردازیم:1- جاجیم و جاجیم مانندها (جاجیم، جاجیمچه، گلیمچهی متکازین، چنته، کیسه حم...

طبقه بندی صنایع دستی ایران

طبقه بندی صنایع دستی ایران

Post by ادمین بلاگ

در این مطلب به بررسی طبقه بندی صنایع دستی ایران می پردازیم:اگرچه طبقه بندی های گوناگونی از صنایع دستی ایران به عمل آمده است. اما به نظر طبقه بندی...

خصیصه های صنایع دستی ایران

خصیصه های صنایع دستی ایران

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

در این مطلب به بررسی خصیصه های صنایع دستی ایران می پردازیم:صنایع دستی ایران به عنوان کاربردی ترین هنر و نیز به عنوان تولیدی فرهنگی، خصوصیات زیر ر...