فهرست مطالب

مالاکیت Malacite

مالاکیت Malacite

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

خصوصیات مالاکیت Malacite مالاکیت در کتب جواهرشناسی قدیم به نام دهنج ثبت شده است. این سنگ از کربنات طبیعی مس در نزدیکی معادن مس در گونه رنگ ه...

مرجان

مرجان

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

خصوصیات مرجانمرجان واژه ای است عربی و نام آن در فارسی بسد میباشد؛ بعضی نیز گویند نوع سرخ آن را بسد و دیگر رنگ های آن را مرجان خوانند. مرجان منشاء آلی ...

مروارید (Pearl)

مروارید (Pearl)

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

نحوه تشکیل مرواریدمروارید از ماده اولیه ای به نام «مادر مروارید که کربنات کلسیم است» و از ماده آلی دیگری به نام «کنچیولین» تشکیل می گردد که به صورت لا...

هلیتروپ (Heliotrop)

هلیتروپ (Heliotrop)

Post by ادمین بلاگ 1 نظر

خصوصیات هلیتروپ هلیتروپ نوعی کلسدونی به رنگ سبز سیر با نقطه ها و لکه های قرمز رنگ می باشد. این سنگ به حرارت حساس بوده و باعث تغییر رنگ آن می شود....

هماتیت ( Hematite)

هماتیت ( Hematite)

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

خصوصیات هماتیت ( Hematite)هماتیت، سنگی سیاه رنگ و مایل به خاکستری است و در احادیث، به حدید صینی» تعبیر شده است. هماتیت را «سنگ خون» یا «حجر الدم»...

یاقوت سرخ (Ruby)

یاقوت سرخ (Ruby)

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

یاقوتیاقوت کلمه ای عربی است و نام این سنگ در زبان فارسی یا کند» می باشد. یاقوت بعد از الماس سخت ترین سنگ است که هیچ سوهان به جز الماس بر آن کارگر نمی ...

یاقوت کبود یا سفایر (Saphir)

یاقوت کبود یا سفایر (Saphir)

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

 یاقوت های سرخ و سفایرها از نظر فرمول شیمیایی شباهت زیادی به هم دارند و هردو از خانواده «كورندوم» هستند، تفاوت رنگ در این دو به خاط گرم در ی...

يشم (jade)

يشم (jade)

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

جید یا یشم که در کتب جواهرشناسی قدیم آن را «یشب» یا «يسب» خوانند، شامل دو گونه سنگ به نام های ژادئیت و نفریت است که از این میان، ژادئیت مهم تر و ...

مراکز انرژی یا چاکراها در بدن انسان

مراکز انرژی یا چاکراها در بدن انسان

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

تعریف هاله «هاله» در زبان سانسکریت به معنای چرخ، صفحه و دایره و عبارت از منطقه ای الكترومغناطیسی است که به شکل تخم مرغ بوده و هم چون گردبادی پیرا...

روش استفاده از سنگها در چاکراها

روش استفاده از سنگها در چاکراها

Post by ادمین بلاگ 0 نظرات

سنگ های با ارزش سبب پرتو افکنی در چاکراها می شوند و حتی ارتعاش بسیار ضعیف و رنگ در سنگ ها برای درمان مفید اند.در استفاده از سنگ ها برای چاکراباید به ن...